دسته بندی پروژه ها

سیم کلاچ پراید

سیم کلاچ پراید

قطعات تشکیل دهنده سیم کلاچ پراید شرکتی:
1- مغزی 2/5 روکش دار
2- روکش
3- یو
4- سرسیم
5- رگلاژ
6- پولک
7- ضربه گیر
8- نخودی گردگیر
9- بلندگویی اتاق
10- لاستیک راهنما
11- لاینر
12- گریس

که تمای قطعات باید از استانداردهای لازم کیفیتی برخوردار باشد تاکابل ما بتواند بخوبی کار کند و وظیفه انتقال نیرو را انجام دهد
چگونه سیم کلاچ را تنظیم کنیم:
اگر دیدید که دنده به خوبی جا نمیخورد یا پدال خیلی بال آزاد میشود و ماشین حرکت می کند در این زمان بهتر هست که سیم کلاچ را تنظیم کنید
برای تنظیم سیم کلاچ رگلاژ با مهره ای در قسمت موتور تعبیه شده که با کمی دقت می توانید آن را پیدا کنید و با شل و یا سفت کردن آن سیم کلاچ را تنظیم کنید